TUGIMEESKOND

Tugiteenuste juht

Katrin Kõrvas katrinkorvas [at] saue.edu.ee +372 5886 5045 Ruum 109

 


Tugiteenuste juhi poole saad pöörduda e-kirja või Stuudiumi teel, vajadusel saab kokku leppida individuaalse kohtumise koolis või veebi vahendusel.  

Tugiteenuste juhi ülesanded: 

  • Korraldada koolisisest meeskonnatööd, mida on vaja arengu ja õppe toetamiseks, ning koordineerida koolivälises võrgustikutöös osalemist. 

  • Toetada ja juhendada õpetajat haridusliku erivajaduse väljaselgitamisel, nõustada vanemat ning teha ettepanekuid edaspidiseks pedagoogiliseks tööks, koolis pakutavate õpilase arengut toetavate meetmete rakendamiseks või lisauuringute tegemiseks. 

  • Vastutab õpilaste individuaalse arengu jälgimise kaartide täitmise eest. 

Tugiteenuste juhi poole saad pöörduda e-kirja või Stuudiumi teel, vajadusel saab kokku leppida individuaalse kohtumise koolis või veebi vahendusel.  

Tugiteenuste juhi ülesanded: 

  • Korraldada koolisisest meeskonnatööd, mida on vaja arengu ja õppe toetamiseks, ning koordineerida koolivälises võrgustikutöös osalemist. 

  • Toetada ja juhendada õpetajat haridusliku erivajaduse väljaselgitamisel, nõustada vanemat ning teha ettepanekuid edaspidiseks pedagoogiliseks tööks, koolis pakutavate õpilase arengut toetavate meetmete rakendamiseks või lisauuringute tegemiseks. 

  • Vastutab õpilaste individuaalse arengu jälgimise kaartide täitmise eest. 

Katrin Kõrvas katrinkorvas@saue.edu.ee +372 5886 5045 Ruum 109

Koostööpartnerid