Koolielu

Saue Kooli Õpilasesindus 2023-2024


Igast klassist kuulub õpilasesindusse vähemalt 2 õpilast. 

Saue Koolis toimuvad 5. - 6.klasside Õpilasesinduse koosolekud 1x nädalas.

7. - 9.klasside Õpilasesinduse koosolekud 1x nädalas.

Ühiselt planeeritakse ülekoolilisi ettevõtmisi, arutatakse koolielu puudutavaid küsimusi ja tehakse ettepanekuid koolielu paremaks muutmisel.

Igast klassist kuulub õpilasesindusse vähemalt 2 õpilast. 

Saue Koolis toimuvad 5. - 6.klasside Õpilasesinduse koosolekud 1x nädalas.

7. - 9.klasside Õpilasesinduse koosolekud 1x nädalas.

Ühiselt planeeritakse ülekoolilisi ettevõtmisi, arutatakse koolielu puudutavaid küsimusi ja tehakse ettepanekuid koolielu paremaks muutmisel.

Koostööpartnerid