Uudised

10. klassidesse astuvate õpilaste dokumentide vastuvõtt
20.06.2014

Saue Gümnaasiumi  X klassidesse  astuvate õpilaste  dokumentide vastuvõtt  toimub  18.06 - 27.06.2014

Kirjalik taotlus ja nõutavad dokumendid esitada kooli kantseleisse  kell 9.00 - 13.00.

 

Kooli vastuvõtmiseks on vajalikud järgmised dokumendid:


  • taotlus (vt blankett kooli veebilehel);
  •  sisseastuja isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakiri (võimalik teha kooli kantseleis);
  • põhikooli lõputunnistuse ja hinnetelehe ametlikult kinnitatud ärakiri (võimalik teha kooli kantseleis);
  • õpilase tervisekaart selle olemasolul;
  • võimalusel saata digitaalne dokumendifoto aadressile: koolipilt@saue.edu.ee (kindlasti lisada meilile õpilase ees-ja perekonnanimi ning klass). Digitaalse dokumendifoto tegemise võimalus on septembrikuus koolis.


 
Saue Gümnaasium - Nurmesalu 9, Saue linn, Harjumaa 76506   Telefon: +372 6709234   E-post: kool@saue.edu.ee