Uudised

UUE KOOLIAASTA ALGUSES
22.08.2013

Saue Gümnaasium alustab 2. septembril oma 29. aastaringi. Täna õpib koolis üle 800 õpilase, keda juhendab 69 õpetajat. 2. septembril astub kooliuksest sisse 88 esimese ja 55 kümnenda klassi õpilast. Jätkuvalt pakume 10-ndates klassides kolme õppesuunda ja lisaaineid õpilaste valikul.Selle õppeaasta esimene veerand toob endaga kaasa mõningaid muudatusi igapäevasesse kooliellu. Eelkõige mõningast segadust, sest ehitustööd uutes kooliruumides jätkuvad.

Koduklass saab olema ainult I kooliastmel (1.-3.klass), teistel õpilastel toimuvad tunnid erinevates klassiruumides. Vajaduse sunnil võtame kasutusele kaks uut ruumi (soklikorrusel ja võimla rõdu), et tagada õpilastele võimalus õppida hommikupoolses vahetuses.

Ja nüüd tähtaegadest.

Ehitaja sõnul valmivad ja sisustatakse uued algklasside ruumid hiljemalt oktoobri alguseks ja lisaruumid koolimaja pikendusena novembrikuu jooksul. Selleks aga, et õpilased saaksid tulla 2. septembril kooli, peab olema tagatud nende ohutus. Oleme edastanud ehitajale ja Saue Linnavalitsusele kõik koolipoolsed ettepanekud turvalisuse tagamiseks ja jälgime nende täitmist väga tähelepanelikult. Lisaks koolipoolsele teavitustööle palun ka vanemaid selgitada oma lastele, et ehitusobjektidele minek on rangelt keelatud ja järgida tuleb hoiatusmärke nii koolimajas kui ka kooli territooriumil.

Soovime võimaluse korral alustada õpilaste toitlustamist 5. septembrist renoveeritud ja laienenud söökla ruumides.

Püüame ka seda kooliaastat alustada rõõmsalt ja teotahteliselt ning mõista mõningast segadust I õppeveerandil. Kooli välimus pole sugugi vähem tähtis kui sisu, mida seal pakutakse. Seinad õpetavad ja loovad ka erilise aura, mida tunnevad ja mõistavad kõik need, kes on selle kooli seinte vahel viibinud.

Kool näitab noorele inimesele kätte arenemiseks vajaliku esteetilise suuna ja kui laps harjub, et koolis on ilus, tahab ta ka oma kodu ja linna kaunimaks teha. Unistused muudavad maailma, aga kas alati täna ja ka kohe?

Jõudu ning õhinapõhist tegutsemist õpetajatele ja kõigile kooli töötajatele ka uuel õppeaastal.

 

Jaan Palumets

Saue Gümnaasiumi

direktor
 
Saue Gümnaasium - Nurmesalu 9, Saue linn, Harjumaa 76506   Telefon: +372 6709234   E-post: kool@saue.edu.ee