Uudised

Saue Kool osaleb Erasmus+ programmis 28. november Kaido


Saue Kool osaleb Erasmus+ programmis, et ellu viia projekt „Loova ja individuaalsust arvestava õpikeskkonna loomine nii õpetajale kui õpilasele“. Projektil on kolm eesmärki:

  1. Õppija oskab valida õpistrateegiat vastavalt ülesandele või oma eesmärgile.
  2. Õpetaja tunneb rõõmu õpetamisest ja kasutab enda toetamiseks tugisüsteeme.
  3. Loova ja individuaalsust arvestava õpikeskkonna loomine nii õpetajale kui ka õpilasele.

Projekt toimub ajavahemikus 01.09.2022 kuni 31.08.2023. Saue Koolist osalevad Erasmus+ programmis 15 õpetajat.

Saue Kool osaleb Erasmus+ programmis, et ellu viia projekt „Loova ja individuaalsust arvestava õpikeskkonna loomine nii õpetajale kui õpilasele“. Projektil on kolm eesmärki:

  1. Õppija oskab valida õpistrateegiat vastavalt ülesandele või oma eesmärgile.
  2. Õpetaja tunneb rõõmu õpetamisest ja kasutab enda toetamiseks tugisüsteeme.
  3. Loova ja individuaalsust arvestava õpikeskkonna loomine nii õpetajale kui ka õpilasele.

Projekt toimub ajavahemikus 01.09.2022 kuni 31.08.2023. Saue Koolist osalevad Erasmus+ programmis 15 õpetajat.

Koostööpartnerid