Koolielu

Hoolekogu


Hoolekogu koosoleku protokollid

Hoolekogu koosolekute teemad

Hoolekogu tegevuse ülevaade 2019_2020

Hoolekogu tegevuse ülevaade 2018_2019

Hoolekogu koosseis 2023/24. õa

Hedi Tammeleht – hoolekogu esimees, vanemate esindaja
Liina Võrklaev – hoolekogu aseesimees hoolekogu esimehe ülesannetes, vanamate esindaja
Renno Veinthal – vanemate esindaja
Kristiina Lillepea – vanemate esindaja
Jaanika Käärst – vanemate esindaja
Kristiina Hendre – vanemate esindaja
Liis Jaaku – õpetajate esindaja
Tiia Tasuja – õpetajate esindaja
Virko Raagmets – kooli toetavate organisatsioonide ja vilistlaste esindaja
Sofia Palmiste – õpilaste esindaja
Andres Kaarmann – kooli pidaja esindaja

Hoolekogu koosoleku protokollid

Hoolekogu koosolekute teemad

Hoolekogu tegevuse ülevaade 2019_2020

Hoolekogu tegevuse ülevaade 2018_2019

Hoolekogu koosseis 2023/24. õa


Hedi Tammeleht – hoolekogu esimees, vanemate esindaja
Liina Võrklaev – hoolekogu aseesimees hoolekogu esimehe ülesannetes, vanamate esindaja
Renno Veinthal – vanemate esindaja
Kristiina Lillepea – vanemate esindaja
Jaanika Käärst – vanemate esindaja
Kristiina Hendre – vanemate esindaja
Liis Jaaku – õpetajate esindaja
Tiia Tasuja – õpetajate esindaja
Virko Raagmets – kooli toetavate organisatsioonide ja vilistlaste esindaja
Sofia Palmiste – õpilaste esindaja
Andres Kaarmann – kooli pidaja esindaja

Koostööpartnerid