Koolielu

Hoolekogu

 

Hoolekogu otsused

 

Hoolekogu koosseis

Alo Pormeister - lastevanemate esindaja, hoolekogu esimees

Kristo Kokk - lastevanemate esindaja, hoolekogu aseesimees

Svetlana Elson - lastevanemate esindaja

Argo Ladva - lastevanemate esindaja

Andrus Oruste - lastevanemate esindaja

Mati Riimaa - lastevanemate esindaja

Mati Kitt - kooli toetava organisatsiooni esindaja

Maarika Maivel - õpetajate esindaja

Ulvi Urgard - õpetajate esindaja

Taavi Karvanen - õpilasesinduse esindaja

Brita-Liis Oruste - õpilasesinduse esindaja

Andres Kaarmann - vallavalitsuse esindaja

Nils Joonas Põldme - vallavolikogu esindaja

 

Hoolekogu e-posti aadress on hoolekogu [at] saue.edu.ee