Kontaktid

Haldusjärelevalve

Haldusjärelevalvet õppeasutuse õppe- ja
kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab:

Haridus- ja Teadusministeerium
Munga 18, Tartu 50088
telefon 735 0222
hm [at] hm.ee