News

Isikuandmete töötlemise kord ja lapsevanema nõusolek 19. March Robert Lippin


Valminud on Saue Gümnaasiumi isikuandmete töötlemise kord. Seoses sellega palume kõigil lapsevanematel korraga tutvuda ning anda nõusolek andmete töötlemiseks.

Kord ja nõusolek on kättesaadavad jaotisest DOKUMENDID / isikuandmete-tootlemine.

Valminud on Saue Gümnaasiumi isikuandmete töötlemise kord. Seoses sellega palume kõigil lapsevanematel korraga tutvuda ning anda nõusolek andmete töötlemiseks.

Kord ja nõusolek on kättesaadavad jaotisest DOKUMENDID / isikuandmete-tootlemine.

Partners