Sotsiaalpedagoogid

 

Kaisa Tamm kaisatamm [at] saue.edu.ee +372 5346 1821 Ruum 225 K,N,R 
Sirle Sillaste sirlesillaste [at] saue.edu.ee +372 5787 9307 Ruum 227

Sotsiaalpedagoogi poole saad pöörduda e-kirja või Stuudiumi teel, vajadusel saab kokku leppida individuaalse kohtumise koolis või veebi vahendusel. Sotsiaalpedagoog lähtub oma töös õigusaktidest ja  kutse-eetikast, tagades usaldusväärse ja isikliku info konfidentsiaalsuse ning aktsepteerib pöörduja privaatsust ja individuaalsust. 

Sotsiaalpedagoogi ülesanded: 

 • Õpilase sotsiaalsete oskuste hindamine ning tema eakohast tegutsemisvõimet takistavate tegurite analüüsimine, õpilase suhtlemisoskuse ja sotsiaalse pädevuse kujundamine ja toetamine. 

 • Koolis esilekerkivate õpilaste sotsiaalsete ja koolikohustuse täitmist takistavate probleemide kaardistamine, nende ennetus- ja lahendustegevuste koordineerimine. 

 

Õpilane võiks pöörduda, kui: 

 • Sul on mure või kui Sa tead kedagi, kellel on mure ja kes võiks abi vajada; 

 • Sul on tunne, et Sa ei taha või kardad kooli tulla; 

 • Sul on probleeme klassikaaslaste, koolikaaslaste või õpetajatega; 

 • Sul on probleeme kodus; 

 • Sul on isiklikke probleeme, kuid ei tea, kellega neist rääkida; 

Lapsevanem võiks pöörduda, kui: 

 • vajate nõu lapse käitumist ja/või õppetööd mõjutavate tegurite selgitamiseks; 

 • tahate nõu pidada lapse arengu või kasvatusküsimuste lahendamisel; 

 • teie lapsel on probleeme klassikaaslaste, koolikaaslaste või õpetajatega. 

Õpetaja võiks pöörduda poole, kui: 

 • on märganud abi vajavat last; 

 • vajate konsultatsiooni õpilase probleemidele lahenduse leidmisel; 

 • teil on konflikt/probleem õpilase või tema vanematega. 

Sotsiaalpedagoogi poole saad pöörduda e-kirja või Stuudiumi teel, vajadusel saab kokku leppida individuaalse kohtumise koolis või veebi vahendusel. Sotsiaalpedagoog lähtub oma töös õigusaktidest ja  kutse-eetikast, tagades usaldusväärse ja isikliku info konfidentsiaalsuse ning aktsepteerib pöörduja privaatsust ja individuaalsust. 

Sotsiaalpedagoogi ülesanded: 

 • Õpilase sotsiaalsete oskuste hindamine ning tema eakohast tegutsemisvõimet takistavate tegurite analüüsimine, õpilase suhtlemisoskuse ja sotsiaalse pädevuse kujundamine ja toetamine. 

 • Koolis esilekerkivate õpilaste sotsiaalsete ja koolikohustuse täitmist takistavate probleemide kaardistamine, nende ennetus- ja lahendustegevuste koordineerimine. 

 

Õpilane võiks pöörduda, kui: 

 • Sul on mure või kui Sa tead kedagi, kellel on mure ja kes võiks abi vajada; 

 • Sul on tunne, et Sa ei taha või kardad kooli tulla; 

 • Sul on probleeme klassikaaslaste, koolikaaslaste või õpetajatega; 

 • Sul on probleeme kodus; 

 • Sul on isiklikke probleeme, kuid ei tea, kellega neist rääkida; 

Lapsevanem võiks pöörduda, kui: 

 • vajate nõu lapse käitumist ja/või õppetööd mõjutavate tegurite selgitamiseks; 

 • tahate nõu pidada lapse arengu või kasvatusküsimuste lahendamisel; 

 • teie lapsel on probleeme klassikaaslaste, koolikaaslaste või õpetajatega. 

Õpetaja võiks pöörduda poole, kui: 

 • on märganud abi vajavat last; 

 • vajate konsultatsiooni õpilase probleemidele lahenduse leidmisel; 

 • teil on konflikt/probleem õpilase või tema vanematega. 

Kaisa Tamm kaisatamm@saue.edu.ee +372 5346 1821 Ruum 225 K,N,R 
Sirle Sillaste sirlesillaste@saue.edu.ee +372 5787 9307 Ruum 227

Partners