Tugiteenused

Tugiteenuste koordinaator Katrin Kõrvas katrinkorvas@saue.edu.ee

 

Tugiteenuste koordinaatori peamised ülesanded:

  • Kooli tugiteenuste arendamine
  • Tugikeskuse meeskonna juhtimine, koostöö korraldamine
  • Õpilaste, lastevanemate ja õpetajate nõustamine koostöös tugipersonaliga koolis esinevate probleemide korral.
  • Võrgustiku loomine õpilast ümbritsevate spetsialistide (klassijuhataja, aineõpetajad, tugikeskuse personal) ja ametkondade vahel (lastekaitse, sotsiaalhoolekanne, korrakaitse).

 

Kooli tugisüsteemi ülesandeks on varakult avastada erivajadustega õpilased, sekkuda ja rakendada vajalikke tugiteenuseid.

Koolis rakendatavateks tugiteenusteks on: logopeediline, psühholoogiline abi; õpiabi; konsultatsioonid, individuaalne õppekava; õpiraskustega õpilaste klass; pikapäevarühm; koduõpe; huvitegevus; meditsiiniline abi.

 

Vt Hariduslike erivajadustega õpilaste õppekorraldus Saue Gümnaasiumis

 
Saue Gümnaasium - Nurmesalu 9, Saue linn, Harjumaa 76506   Telefon: +372 6709234   E-post: kool@saue.edu.ee