Abiks lapsevanemale

1. septembril 2014 alustasid igas maakonnas tööd Rajaleidja keskused, kus pakutakse lõimituna järgmisi teenuseid:

  • eripedagoogiline, logopeediline, sotsiaalpedagoogiline ja psühholoogiline nõustamine Rajaleidja keskuses (II tasand) ning lisaks eripedagoogiline ja psühholoogiline nõustamine alla 350 õpilasega kohalike omavalitsuse koolides (I tasand);
  • karjäärinõustamine ja karjääriinfo vahendamine Rajaleidja keskuses (II tasand).

Lisaks korraldab Rajaleidja keskus nüüdsest ka maakondliku nõustamiskomisjoni tööd.

http://www.innove.ee/et/haridustugiteenused/rajaleidja-keskused

Erivajadustega laste õpetamine Tartu linnas - http://www.tugiteenused.tartu.ee/vanemate-tugikeskus/erivajadustega-laps/erivajadustega-laste-opetamine

 

Eesti Lastefond - http://www.elf.ee/index.aw

 

Aktiivsus- ja tähelepanuhäirega laps kodus, lasteaias ja koolis - www.ath.ee

Kodulehe eesmärk on anda infot aktiivsus- ja tähelepanuhäire (rahvakeeli hüperaktiivsuse) kohta, jagada soovitusi ja nõuandeid teile, täiskasvanud, kes te hüperaktiivsete lastega kokku puutute. Kuigi kodulehele on kogutud kasvatuslikud võtted ja nipid hüperaktiivsete laste kasvatamiseks, sobivad need nõuanded kõikidele lastele.

 

http://www.oppekava.ee/index.php/Esileht - üldhariduslikud riiklikud õppekavad

https://www.hm.ee – Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehekülg

 

Lugemissoovitused.pdf

 
Saue Gümnaasium - Nurmesalu 9, Saue linn, Harjumaa 76506   Telefon: +372 6709234   E-post: kool@saue.edu.ee