Uudised

X klassi astuvate õpilaste dokumentide vastuvõtt
22.06.2011
X klassi astuvate õpilaste dokumentide vastuvõtt  toimub  kooli kantseleis 20.06 - 29.06. 2011 kell 9.00 - 13.00.
Esitatavad dokumendid:
1. Põhikooli lõputunnistus
2. Hinneteleht
3. Tervisekaart (selle olemasolul)
4. Õpilaspileti pilt
5. Sünnitunnistuse koopia või ID-kaart
6. Taotlus  X klasi astumiseks (blankett kooli veebilehel)


 
Saue Gümnaasium - Nurmesalu 9, Saue linn, Harjumaa 76506   Telefon: +372 6709234   E-post: kool@saue.edu.ee