Uudised

Tallinna Ülikool ja Saue Gümnaasium alustavad koostööd
10.05.2011

10. mail allkirjastasid Tallinna Ülikooli akadeemiline prorektor Priit Reiska ja Saue Gümnaasiumi direktor Jaan Palumets kahe kooli vaheliste sidemete tihendamiseks ja koostöö arendamiseks koostöölepingu.Koostöö peamiseks eesmärgiks on parandada gümnaasiumihariduse kvaliteeti, kaasates Saue Gümnaasiumi õppetöösse Tallinna Ülikooli õppejõude, üliõpilasi ja tehnilisi võimalusi ning ühtlasi populariseerida akadeemilist haridust, teadust ja teadlase elukutset Eesti ühiskonnas.

„Me oleme gümnaasiumitega koostöölepinguid sõlmides lähtunud põhimõttest, et enne sisuline koostöö või konkreetsed ideed koostööks ja siis vormiline lepe. Mul on väga hea meel, et ülikool ja üldhariduskoolid soovivad järjest enam koostööd teha, eriti viimasel ajal on märgata ka koolidepoolset huvi kasvu,“ sõnas Tallinna Ülikooli akadeemiline prorektor Priit Reiska.

Saue Gümnaasiumi direktori Jaan Palumetsa sõnul pakub koostööleping õpilastele uusi väljundeid – ülikooli võimalusi kasutades saavad teoks õpetlaste ja teadlaste külalisloengud ning ühiste praktikumide korraldamine. „Kindlasti soovime oma õpilaste seas Tallinna Ülikooli toel enam tutvustada ja populariseerida ka õpetaja elukutset,“ märkis Palumets.

Koostöö avab mõlema poole jaoks mitmeid võimalusi – näiteks saavad ülikooli õppejõud ja tudengid pakkuda oma tuge Saue Gümnaasiumi valikkursuste või uurimustööde juhendamisel, aidata korraldada ettevalmistuslaagreid olümpiaadideks valmistumisel või kaasata õpilasi ülikooli erinevatesse teadusprojektidesse. Ühtlasi aitab koostöö kaasa õpetajakoolituse arendamisele – Saue Gümnaasiumist kujuneks järjekordne pedagoogilise praktika baas, andes ühtlasi väärtuslikku tagasisidet ülikooli õpetajakoolituse õppekavade arendusse.

Koostööleping sõlmitakse tähtajatuna.

VT http://www.tlu.ee/?LangID=1&CatID=1843&ArtID=10493&action=article

 
Saue Gümnaasium - Nurmesalu 9, Saue linn, Harjumaa 76506   Telefon: +372 6709234   E-post: kool@saue.edu.ee