Uudised

Vastuvõtt X klassidesse
31.03.2011
Vestlused  X klassidesse kandideerijatega toimuvad  Saue Gümnaasiumi IX klasside õpilastele 4.-6.aprillini  ning  teistest koolidest tulevatele õpilastele 12.aprillil kell 15.30 - 17.00 ja 13.aprillil kell 15.00 -17.00. Kaasa võtta IX klassi tunnistuse koopia  ja isikut tõendav dokument.

1. Saue Gümnaasiumis moodustatakse 2011/2012 õppeaastal X klassides kolm õppesuunda:
 • reaal - loodusainete õppesuund
 • humanitaar – sotsiaalainete ainete õppesuund
 • inglise keele õppesuund
2. X klassi vastuvõtmisel õpilase poolt valitud õppesuunal arvestatakse:
 1. 9. klassi hindeid;
 2. põhikooli lõputunnistuse hindeid;
 3. põhikooli lõpueksamite hindeid;
 4. käitumishinnet.

3. Reaal-ja loodusainete õppesuunale võetakse eelisjärjekorras õpilasi, kelle matemaatika, füüsika, keemia ja bioloogia hinded IX klassis on vähemalt „head“.

Humanitaar-sotsiaalainete õppesuunale võetakse eelisjärjekorras õpilasi, kelle eesti keele ja kirjanduse, ajaloo, ühiskonnaõpetuse ja inglise keele hinded IX klassis on vähemalt „head“.

Inglise keele õppesuunale võetakse eelisjärjekorras õpilasi, kelle inglise keele, b-võõrkeele, eesti-keele ja kirjanduse ning matemaatika hinded IX klassis on vähemalt „head“.

4. Õppesuunale kandideerijate pingerida moodustatakse punktides 2. ja 3. loetletud hinnete ja vestluse tulemuse alusel.
Vestlused toimuvad ruumis 105:
 • Saue Gümnaasiumi IX klasside õpilastele:
  • 5.aprillil kell 14.20 – IX c klass
  • 5.aprillil kell 15.20 – IX b klass
  • 4.aprillil kell 14.25 - IX e klass
  • 6.aprillil kell 14.20 – IX a klass
 
Saue Gümnaasium - Nurmesalu 9, Saue linn, Harjumaa 76506   Telefon: +372 6709234   E-post: kool@saue.edu.ee