Uudised

3D-printer
07.03.2013

Austatud kaaskodanikud ja ettevõtjad!Saue Gümnaasium on olnud edukas uue ja kaasaegase tehnika rakendamisel õppetöös.

Saue Gümnaasiumi tehnoloogiaklassis on teist õppeaastat töös CNC freespink, lisaks tegelevad kooli õpilased arvutite teel programmeeritavate robotite loomisega.

Õpilased 5-9 klassini õpivad nc-cad programmis joonestama ja tööd välja freesima.

Osa on võetud Tehno-Tiigri konkursist, võidetud auhindu. Valmistatud on jõuluehteid ja mitmesuguseid meeneid.

Saue Haridusselt Vitalis kutsub toetama Saue Gümnaasiumile 3D-printeri ostmist, mis oleks oluline samm uue tehnoloogia juurutamise suunas.

Vana tehnoloogiaga tootearendusprotsess on ajamahukas, uus 3D-printimine võimaldab mitmekordset ajavõitu ja kulude kokkuhoidu. Tehnoloogiline protsess koosneb kolmest põhisammust.
1) Detail loetakse sisse CAD-programmist, kus on loodud toote 3D-mudel.
2) See mudel sisestatakse printeri haldusprogrammi.
3) Tarkvara kalkuleerib välja käigurajad ja prindib toote, misjärel eemaldatakse valmis toote vahelt tugimaterjal.

Teadlaste arvates on just 3D-printimine üks tehnoloogiaid, mis eeloleval kümnendil teeb tõsise läbilöögi.

Pole võimatu, et kui 3D-printimine muutub igapäevaelu osaks, hakatakse müüma CAD-faile ja õigusi kindlate esemete 3D-printimiseks. Näiteks pole vaja enam Nike'i tossusid poest osta, vaid piisab vajaliku digiskeemi soetamisest.

3D printimise tehnoloogia seisneb CAD tarkvaraga loodud detailide kihthaaval kasvatamises. Arvutiprogramm muudab detaili paljudeks kahemõõtmelisteks kihtideks (kihi paksus on 0,254mm või 0,330mm). Seejärel seade (3D printer) kasvatab detaili. Võrreldes vanade tehnoloogiatega (nt. detaili töötlemine CNC pinkidel) annab 3D printimine võimaluse valmistada väga erineva keerukusastmega detaile - lihtsast nupust keeruliste süsteemideni

(nt. planetaarülekanne või sisepõlemismootori mudel koos liikuvate kolvidega silindrites). Sõltuvalt detaili suurusest võib ühe näidise valmistamiseks kuluda mõnest minutist mitme tunnini.

3D-printeri maksumus koos lisadega on vahemikus 2500-4000 eurot.

Saue Haridusselts kutsub ettevõtjaid ja üksikisikuid andma panust koolile printeri soetamiseks.

Kõik annetajad leiavad äramärkimist.

 

Ostu saab toetada kandes raha MTÜ Saue Haridusselts Vitalis arveldusarvele

221022523166 Swedbank, märksõna „3D-printer“.

 

 

Lugupidamisega

Saue Haridusselts Vitalis

 
Saue Gümnaasium - Nurmesalu 9, Saue linn, Harjumaa 76506   Telefon: +372 6709234   E-post: kool@saue.edu.ee